Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WIÓRY I CHMURY  

Informacje ogólne  

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:  wioryichmury.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Wióry i Chmury ul  Jodłowa 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice   
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: wioryichmury@gmail.com 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych  podanych dobrowolnie w Serwisie. 
 4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: 
 • Obsługa zapytań przez formularz 
 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów 
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w  następujący sposób: 
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora. 
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora 

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji  (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie,  zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na  docelowym serwerze.

2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych  osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów  programistycznych. 

Hosting  

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania  danych  

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do  zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 • kurierzy 
 • operatorzy pocztowi 
 • banki 
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu  realizacji celu działania strony 
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora 
 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia 
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do  wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o  prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. 
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: 
 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, 
 • ich sprostowania, 
 • usunięcia, 
 • ograniczenia przetwarzania, 
 • oraz przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt  3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych  interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo  sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie  uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i  wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w  ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu  bezpośredniego. 
 4. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie  danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Informacje w formularzach  

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o  ile zostaną one podane. 
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych  w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku  adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego  formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu  handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny  sposób informuje, do czego on służy. 

Logi Administratora  

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem. 

Istotne techniki marketingowe  

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google  Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych  osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu  ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach  użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i  edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https:// www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów  reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane  osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie  dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom  reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie. 
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana  korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest  administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych  osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w  urządzeniu końcowym użytkownika. 
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do  użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej  podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od  Operatora. 

Informacja o plikach cookies  

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies  oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie  musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”; 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami  tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu  wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania  (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu  końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu  ich usunięcia przez Użytkownika. 
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)  zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym  Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym  zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także  automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera  pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności  dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu  wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu  podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA),  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA). 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia  przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla  procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może  utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,  której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: 
 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Urządzenia mobilne: 
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone
Scroll to Top
Przewiń do góry