REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  WIÓRY I CHMURY 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie  internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem  www.wioryichmury.pl. 

Sprzedającym jest firma Wióry i Chmury z siedzibą przy ul Jodłowej 2 ,  43-502 Czechowice- Dziedzice zarejestrowana pod numerem  NIP:6521667684, REGON: 522148543 

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu  +48 517 470 362 lub poprzez e-maila : wioryichmury@gmail.com

Zasady ogólne  

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu  internetowego dostępnego pod adresem www.wioryichmury.pl. 
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez  Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego  postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną.  
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Wióry i Chmury są ręcznie  zrobione, oryginalnie zapakowane.

Składanie zamówień 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto  podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów  wysyłki. 
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub poprzez  e-maila wioryichmury@gmail.com
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24  godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu  adres e-mail. 
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający  skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy,  Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia do 2 dni od  zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia otrzyma paragon który  zostanie załączony do wysyłanej przesyłki. 
 7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem  wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu  zamówienia w przypadku płatności przelewem.
 8. Dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru  podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia, z tym bowiem  momentem dostawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak  właściciel.  

Koszty i termin wysyłki  

 1. Towar wysyłany jest pod adres podany podczas składania zamówienia.  
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem paczkomatu. W niektórych  przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie  sprzedającego, po uprzednim uzgodnieniu.  
 3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w  cenniku transportu. 
 4. Wysyłka towaru następuje do 7 dni po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedającego. 

Odstąpienie od umowy  

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do  odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne  oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem  nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa  dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres  Sprzedającego. 
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w  stanie niezmienionym.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30  dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego. 

Procedura reklamacji 

 1. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającemu  reklamowany produkt wraz z opisem na adres ul. Jodłowa 2, 43-502  Czechowice-Dziedzice. 
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia  reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta  usługodawca naprawi reklamowany towar lub zwróci wartość kupionego  towaru. 
 3. W ramach reklamacji następuje zwrot kosztów zakupu za produkt  przez Sprzedającego na rzecz Klienta, a klient jest zobowiązany odesłać  produkt na koszt własny. 
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać  doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną  naprawę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają  nadmiernych kosztów. 
Scroll to Top
Przewiń do góry